Rejestracja


Jakie są podstawowe wymagania do zarejestrowania się do Pokoju Inwestora.
W celu rejestracji do Pokoju Inwestora przygotuj:
1. Komputer osobisty.
2. Dowód osobisty.
3. Konto bankowe.
Uwaga: Jeśli jesteś właścicielem konta w banku mBank, Millennium oraz Santander w procesie rejestracji na etapie przelewu weryfikacyjnego skontaktuje się z Tobą nasz sprzedawca w ciągu 24 H (jedne dzień roboczy).

Jak zarejestrować się do Pokoju Inwestora?
Tutaj znajdziesz przygotowaną dla Ciebie instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rejestracji do Pokoju Inwestora: Pokój Inwestora: Manual dla Klienta

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?
Do procesu rejestracji przygotuj dowód osobisty oraz jego zdjęcie lub skan. Zdjęcie lub skan dowodu wymagane jest do weryfikacji podczas potwierdzenia Twojej tożsamości. Więcej na temat weryfikacji znajdziesz w odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób jestem weryfikowany?”

Jaki musi być format zdjęcia lub skanu?
Zdjęcie lub skan powinny być wyrównane w pionie lub poziomie. Zdjęcie powinno być wyraźne, wykonane pod odpowiednim kątem i przy dobrym oświetleniu. Skan powinien zostać wykonany w jakości min. 300 dpi w formacie jpg.

Jeśli nie mam dowodu osobistego, jakie dane muszę podać do rejestracji?
W przypadku braku dowodu osobistego rejestrację do Pokoju Inwestora możesz przeprowadzić, podając swoje dane z ważnego paszportu. Przygotuj również skan paszportu, który jest wymagany do weryfikacji podczas potwierdzenia Twojej tożsamości. Więcej na temat weryfikacji znajdziesz w odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób jestem weryfikowany?”.

W jaki sposób jestem weryfikowany?
W celu weryfikacji tożsamości Pokój Inwestora potwierdzi dane z Twojego dokumentu tożsamości, z tymi które wpisałeś w formularzu rejestracyjnym. W tym celu wymagane jest dodanie zdjęcia lub skan dokumentu tożsamości. W przypadku dowodu osobistego wystarczy awers, a w przypadku paszportu – strona ze zdjęciem. Więcej informacji o formacie zdjęcia lub skanu znajdziesz w pytaniu „Jaki musi być format zdjęcia lub skanu?”

Co zrobić, jeśli weryfikacja dokumentów jest negatywna?
W przypadku negatywnej weryfikacji skontaktuj się z Naszym Doradcą. Dane kontaktowe do naszych oddziałów znajdziesz: https://copernicustfi.pl/kontakt/

Co zrobić, jeśli weryfikacja przelewu jest negatywna?
W przypadku negatywnej weryfikacji przelewu skontaktuj się z Naszym Doradcą. Dane kontaktowe do naszych oddziałów znajdziesz: https://copernicustfi.pl/kontakt/

W jakim celu muszę wypełnić Test Wiedzy i Doświadczania?
Zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobligowani zweryfikować Twoją wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe, a następnie na tej podstawie ustalić czy oferowane Instrumenty Finansowe są dla Ciebie adekwatne. W oparciu o informacje dostarczone nam w ramach wypełnionego Testu dokonamy oceny Twojej wiedzy i doświadczenia, a następnie przedstawimy wyniki i grupę instrumentów Finansowych, które w naszej ocenie są dla Ciebie adekwatne lub nieadekwatne.

Czy mogę odmówić wypełnienie Testu Wiedzy i Doświadczenia?
Tak, masz takie prawo. W tym celu w procesie rejestracji w punkcie „Test adekwatności” zaznacz: „Odmawiam wypełnienie ankiety”. Jednocześnie potwierdź, że zapoznałeś się z poniższym oświadczeniem.

Jakie dokumenty muszę podpisać, żeby korzystać z Pokoju Inwestora?
Zawarcie umowy na korzystanie z Pokoju Inwestora następuje pod warunkiem uprzedniej weryfikacji przez Copernicus Securities S.A. dokumentów oraz Twoich danych. Wszystkie dokumenty po pozytywnej weryfikacji otrzymasz na maila wskazanego podczas rejestracji. Otrzymane dokumenty, nie muszą być przez Ciebie podpisane.

Gdzie znajdę dokumenty do Pokoju Inwestora?
Po zalogowaniu się do Pokoju Inwestora w zakładce „Dokumenty” znajdziesz wszystkie wygenerowane i utworzone dokumenty.

W jaki sposób mogę zalogować się pierwszy raz?
Pierwsze logowanie możliwe jest pod adresem https://pi.copernicustfi.pl/Home/Login. Po zapoznaniu się z wstępnymi informacjami uzupełnij formularz danych osobowych.
Dane do logowania to „Dane konta Klienta” i jest to Twój adres mailowy, na który również będziesz otrzymywać informacje związane z rejestracją. Podaj taki adres mailowy, z którego najczęściej korzystasz.

Jakie są wymagania dotyczące hasła?
Hasło to co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedna cyfra, co najmniej jedna mała litera, co najmniej jedna wielka litera i co najmniej jeden znak specjalny (np. „_”, „!” itp.)

Obsługa


Jak zalogować się do Pokoju Inwestora po rejestracji?
Tutaj znajdziesz przygotowaną dla Ciebie instrukcję, która pomoże Ci zapoznać się z funkcjonalnościami Pokoju Inwestora: Pokój Inwestora – Manual dla Klienta

W jaki sposób mogę zmienić hasło i login do Pokoju Inwestora?
Hasło możesz zmienić logując się do Pokoju Inwestora a następnie z listy rozwijalnej w „Administracja” wybierz „Zmiana hasła użytkownika”:

lub
wypełniając formularz, który znajdziesz TUTAJ
Wypełniony formularz prześlij do swojego Doradcy lub wyślij maila na adres pokoj.inwestora@copernicustfi.pl.
O zmianie hasła poinformujemy Cię, wysyłając nowe hasło na Twój adres @ wskazany podczas rejestracji do Pokoju Inwestora.

Dlaczego nie mogę się zalogować?
Jeśli po wpisaniu loginu i hasła wyświetla się komunikat o błędzie, sprawdź poprawność wprowadzonych danych, a następnie ponów próbę logowania. Jeśli logowanie nie powiodło się, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 440 01 64.

Nie pamiętam hasła i loginu, co mam zrobić?
Jeśli zapomniałeś hasła do Pokoju Inwestora, zgłoś nam problem, klikając „Nie pamiętam hasła”.

Następnie podaj adres mailowy, który wskazałeś podczas rejestracji. Na podany adres otrzymasz link do resetowania hasła.
W przypadku gdy zapomniałeś loginu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 440 01 64.

Błędnie podałem dane, jak mogę je skorygować?
W przypadku literówki w danych osobowych skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numer telefonu 22 440 01 64 albo z poziomu Pokoju Inwestora w zakładce „Administracja”, wybierając „Zgłoszenie żądania dotyczące danych osobowych” i z „Rodzaju żądania” wybierz temat zgłoszenia.

Następnie wpisz w „Uwagach” istotne informacje, które chcesz nam przekazać. Zostaw swoje dane kontaktowe i potwierdź zgłoszenie poprzez „Zapisz”.

Jak dodać adres korespondencyjny?
Adres korespondencyjny możesz wprowadzić po zalogowaniu się do Pokoju Inwestora. W zakładce „Dane teleadresowe” wybierz „Adres korespondencyjny inny niż zameldowania”. W przypadku zmiany adresu zamieszkania skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numer telefonu 22 440 01 64.

Jak mogę zmienić numer konta bankowego?
Po zalogowaniu się do Pokoju Inwestora w zakładce „Dane podstawowe” możesz zmienić numer konta bankowego. Po wprowadzeniu nowego numeru pamiętaj o zatwierdzeniu zmiany, klikając „zapisz”.


W jaki sposób mogę zmienić moje zgody i oświadczenia?
Zgody możesz zmienić logując się do Pokoju Inwestora w zakładce „Oświadczenia i zgody”. Po zapoznaniu się z treścią oświadczeń i zgód wybierz odpowiednią.

Jak mogę zmienić kategorię klienta?
Masz prawo do zmiany kategorii klienta i możesz to zrobić, wypełniając wniosek o przyznanie statusu Klienta profesjonalnego. Wniosek znajdziesz TUTAJ
Złóż wniosek o zmianę u swojego Doradcy. My w ciągu 14 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o zmianie klasyfikacji. Zmiana kategorii spowoduje jednocześnie zmianę zakresu ochrony.

Inne


Co to jest klasyfikacja klienta?
Z dniem 21 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dniem 1 marca 2018 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem tych zmian jest zapewnienie wyższego poziomu przejrzystości w zakresie działalności maklerskiej. Zgodnie z nowymi przepisami prawa, dla celów świadczenia usług, Copernicus Securities S.A. zobowiązany jest zakwalifikować każdego ze swoich Klientów do jednej z trzech możliwości do jednej z trzech możliwości kategorii: klient detaliczny albo klient profesjonalny albo uprawniony kontrahent. Każda z tych kategorii zapewnia inny poziom ochrony w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi. Informujemy, że w oparciu o kryteria określone w Ustawie oraz dostępne nam informacje, zakwalifikowaliśmy Ciebie do kategorii Klienta detalicznego. Kategoria ta określa najwyższy poziom przysługującej Tobie ochrony w ramach świadczenia usług.

Czym jest MiFID?
Pakiet regulacji prawa unijnego dotyczący ochrony klientów podejmujących działania na rynkach finansowych usług inwestycyjnych. Instrumenty finansowe, do których mają zastosowanie regulacje MiFID to w szczególności instrumenty finansowe takie jak: zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward. Pod pojęciem MiFID należy rozumieć przede wszystkim nieobowiązującą już dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG, określaną jako MiFID I, oraz dyrektywę zastępującą, tj. Dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, określaną jako MiFID II, a w tym szereg rozporządzeń wykonawczych do wskazanych dyrektyw.

Czym jest FATCA?
FATCA jest to regulacja przyjęta w 2010 r. przez Stany Zjednoczone, dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Na podstawie Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, od 1 grudnia 2015 r. Polska jest zobowiązana przekazywać informacje dotyczące rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych odpowiednim organom podatkowym w Stanach Zjednoczonych. Umowa nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i weryfikacji klientów pod kątem FATCA.

Co to jest CRS
Jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. Wdrożenie CRS do polskiego porządku prawnego nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

Jakie opłaty pobiera Dom Maklerski?
Informacje o aktualnych opłatach znajdziesz tutaj:
https://copernicustfi.pl/informacje-prawne-domu-maklerskiego/dokumenty/