Przetwarzanie danych osobowych

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Copernicus Capital TFI S.A. lub Copernicus Securities S.A. których siedziba znajduje się w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22 (00-133 Warszawa), przy czym administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie tylko ten z wyżej wymienionych podmiotów, który będzie realizował zamówioną przez Panią/Pana usługę. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję aby móc przedstawić Państwu produkty będące w naszej ofercie, a w przypadku zainteresowania ich nabyciem zawrzeć odpowiednią umowę. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję. Podstawą Prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda, która jest dobrowolna i którą można wycofać w każdym czasie. Odbiorcami Państwa danych są: osoby przez nas upoważnione, podmioty którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w celu realizacji naszych obowiązków. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Mają Państwo prawo do żądania odpowiednio od Copernicus Securities albo Towarzystwa dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, otrzymania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, możliwość przenoszenia danych lub do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Mają Państwo prawo wycofać każdą wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt odpowiednio z Copernicus Securities [kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych: rodo.tfi@copernicus.pl] albo Towarzystwem [kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych: rodo.dm@copernicus.pl]. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji ani nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.