Rekordowy rok funduszy inwestycyjnych zamkniętych w zarządzaniu Copernicus Capital TFI S.A.

Copernicus Capital TFI S.A. zarejestrowało w 2014 r. aż 19 nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, co czyni z niego lidera rynku w tym zakresie.

Copernicus Capital TFI S.A. zarządza 64 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), w tym 7 sekurytyzacyjnymi. Rok 2014 był dla spółki pracowity. Zarejestrowała aż 19 nowych FIZ-ów oraz przejęła zarządzanie jednym. W międzyczasie 3 fundusze zostały zlikwidowane, co wynikało z rezygnacji klientów z utrzymywania tego typu struktury w ogóle. Natomiast 2 zostały przekazane do zarządzania w innym TFI, gdzie przekazanie związane było z ich charakterem inwestycyjnym, który był inny niż zakładany profil działalności Copernicus Capital TFI S.A.

„Jestem dobrej myśli odnośnie 2015 roku. Chcielibyśmy, aby Copernicus Capital TFI S.A. utrzymało pozycję lidera i tę dynamikę wzrostu, której jesteśmy świadkami. Z jednej strony mamy aktywną obecność na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z drugiej bardzo dobre wyniki Copernicus FIO, a szczególnie funduszy dłużnych. Subfundusz Płynnościowy Plus zakończył rok na pozycji lidera w swojej grupie porównawczej za stopą zwrotu za 12 M na poziomie 6,01%*. Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracował najlepszy wyniki w swojej grupie referencyjnej w ujęciu 24 M.” – podsumowuje Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Dobre wyniki  tym bardziej cieszą, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 16 stycznia 2015 r. umorzyła postępowanie wszczęte przez nią 1 lipca 2014 r. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Copernicus Capital TFI S.A., w związku ze spadkiem kapitałów własnych Copernicus Capital TFI S.A. poniżej poziomu określonego w art. 50 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

* Stopy zwrotu liczone w okresach 30/12/2013 – 30/12/2014; Stan na 31.12.2014.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]