Copernicus Capital TFI wprowadza nowy, autorski fundusz

Unikatowy na polskim rynku fundusz Reduto Dochodowych Nieruchomości FIZAN, zarządzany przez Reduto Partners Sp. z o.o. pod parasolem Copernicus Capital TFI S.A., rozpoczął swoją działalność.

Reduto Dochodowych Nieruchomości FIZAN powstał jako produkt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i łączy cechy lokat bankowych z korzyściami wynikającymi z inwestowania w nieruchomości. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie w obiekty handlowe typu stand-alone o powierzchni użytkowej do 5.000 m2, retail-park oraz mini galerie-handlowe. Inwestycje będą zlokalizowane w większych miastach, a w celu dywersyfikacji ryzyka fundusz będzie dążył do ich rozproszenia pod względem wartości, najemców i lokalizacji.

Fundusz planuje zainwestować 70 mln złotych i zbudować portfel składający się z 8-10 nieruchomości. Nabycie pierwszych nieruchomości planowane jest na przełomie roku 2016 i 2017. Zarządzający zakładają, że budowanie całego portfela zajmie ok. 18 miesięcy.

Na czele funduszu stanęli znani i cenieni na rynku eksperci z rynku funduszy inwestycyjnych, nieruchomości i ekspansji sieci handlowych. Legitymują się bogatym doświadczeniem w realizacji projektów inwestycyjnych w formie funduszy zamkniętych oraz w komercjalizacji i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

„Tradycyjne formy lokowania kapitału nie do końca spełniają oczekiwania inwestorów. Obecnie lokaty bankowe nie pozwalają osiągać zadowalających zysków, a inwestorzy postrzegają inwestycje w nieruchomości jako najbardziej dochodowe i stabilne. Zarządzany przez Reduto Partners fundusz inwestuje w wyselekcjonowane nieruchomości handlowe, które od momentu nabycia generują stałe i powtarzalne przepływy gotówkowe z pochodzące z czynszów najmu. Dochody funduszu są zapewnione długoletnimi umowami najmu zawartymi z wiodącymi sieciami handlowymi.” – komentuje ekspert rynku funduszu inwestycyjnych Wojciech Jabłoński, Partner Zarządzający w Reduto Partners Sp. z o.o.

Fundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilny wzrost wartości, stały dochód oraz bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Z tych powodów Reduto Partners nie realizuje w ramach funduszu projektów developerskich. Zarządzający zwracają uwagę, że rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest uważany za atrakcyjny przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, czego potwierdzeniem jest fakt, że ponad 90% nieruchomości komercyjnych jest w posiadaniu zagranicznych inwestorów.

Większość Polaków codziennie odwiedza sklepy spożywcze. Wydane tam pieniądze decydują o atrakcyjności obiektu dla operujących w nim sieci handlowych. Nasza praca polega na selekcjonowaniu najlepszych obiektów pod względem potencjału handlowego. Koncentrujemy się na sklepach zlokalizowanych w miastach w bezpośredniej biskości dużych osiedli mieszkaniowych. Rynek nieruchomości jest mocno rozdrobniony, a konsolidacja i budowa portfela jest okazją do wypracowania wartości dodanej.” – dodaje ekspert rynku nieruchomości komercyjnych Mariusz Zabielski, Partner Zarządzający Reduto Partners Sp. z o.o.

Polityka inwestycyjna oraz plany cyklicznej dystrybucji dochodu i struktura planowanych inwestycji plasują fundusz jako analogiczną strukturę do znanych z rynków zachodnich struktur typu REIT, które cechują się stabilnością i pełnią rolę funduszy emerytalnych.

Reduto Dochodowych Nieruchomości FIZAN ma przyciągnąć inwestorów zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem i budowaniem kapitału. Takie założenia przyjęte zostały także w rządowym Planie Budowy Kapitału, który jest kluczowym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan Budowy Kapitału zakłada powstanie w Polsce struktur typu REIT w ciągu najbliższych lat, jako odpowiedź na zbyt niski poziom oszczędności społeczeństwa a w szczególności na praktycznie brak instytucji inwestujących na obiecującym rynku polskich nieruchomości komercyjnych.

„W Copernicus TFI dążymy do tego, aby inwestorom oferować produkty dopasowane do ich potrzeb, dlatego naszą ofertę wzbogaciliśmy o fundusz rynku nieruchomości. Reduto Dochodowych Nieruchomości FIZAN wpisuje się w trendy widoczne na rynku funduszy inwestycyjnych, gdzie obserwujemy znaczne ożywienie jeśli chodzi o liczbę nowo powstałych funduszy rynku nieruchomości. Fundusz Reduto z pośród innych funduszy rynku nieruchomości wyróżnia się interdyscyplinarnym zespołem zarządzającym oraz polityką inwestycyjną, która zakłada inwestycje w istniejące i w pełni skomercjalizowane nieruchomości handlowe.” – podsumowuje Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Więcej na ten temat: www.redutopartners.pl

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]