Agencja ratingowa

Firma, której główna działalność polega na dokonywaniu oceny wiarygodności finansowej podmiotów, w tym funduszy inwestycyjnych. Rating wystawiany przez agencję ratingową stanowi podstawowy wskaźnik oceny podmiotów pod kątem ich rentowności.