Aktywa funduszu inwestycyjnego

Majątek (kapitał) funduszu, na który składają się środki pieniężne oraz prawa majątkowe, w tym pozyskane w ramach nabywania jednostek uczestnictwa lub obejmowania certyfikatów inwestycyjnych, oraz pożytki z tych praw i aktualnie posiadanych lokat.