Aktywa

Zasoby kontrolowane przez przedsiębiorstwo, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, z których oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa.