Alternatywny System Obrotu (ASO)

Alternatywny system obrotu instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.