Animator rynku

Funkcja pełniona najczęściej przez dom maklerski, mająca na celu wspieranie płynności obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. poprzez wprowadzanie do arkusza zleceń dodatkowych zleceń animatora.