ASO Catalyst

Alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.