ASO NewConnect

Alternatywny system obrotu akcjami prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.