Autoryzowany doradca

Firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego, świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisany na listę prowadzoną przez organizatora alternatywnego systemu obrotu.