Bessa

Okres długotrwałego spadku cen na danym rynku. Bessa na rynku papierów wartościowych często kojarzona jest z recesją w danej gospodarce. Początek bessy jest zwykle jednym z pierwszych sygnałów pogarszania się koniunktury.