Blue chip

Duża spółka akcyjna, której akcje notowane są na giełdzie. Spółka określana mianem blue chip cechuje się stabilną sytuacją finansową. W Polsce pojęciem tym określa się spółki wchodzące w skład indeksu WIG20.