Book-building

Proces polegający na przyjmowaniu przez oferującego od inwestorów, w odpowiedzi na przekazaną propozycję nabycia określonych papierów wartościowych, deklaracji zainteresowania nabyciem danymi papierami ze wskazaniem wysokości marży po jakiej inwestorzy skłonni są je objąć.