C/WK

Wskaźnik cena/wartość księgowa opisuje proporcje bieżącej ceny aktywa do wielkości kapitałów własnych.