C/Z

Wskaźnik cena/zysk informuje, ile musimy zapłacić za jednostkę zysku spółki.