Cel emisji obligacji

Wskazanie przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji. Określenie celu emisji jest obowiązkowe, jeżeli emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, związek tych jednostek, jednostka władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska. W przypadku wskazania celu, nie jest dopuszczalne przekazanie środków pochodzących z emisji na inne przedsięwzięcia.