Cena emisyjna

Cena instrumentu finansowego po jakiej instrument ten jest zbywany na rynku pierwotnym.