CEPS (cash earnings per share)

Wielkość zysków gotówkowych przypadająca na jedną akcję.