Dekoniunktura

Zespół warunków stanowiących o niepomyślnej sytuacji ekonomicznej oraz gospodarczej.