DFL (degree of financial leverage)

Stopień dźwigni finansowej informujący jak zmienia się zysk netto spółki w reakcji na zmianę zysku operacyjnego o jednostkę.