DTL (degree of total leverage)

Wskaźnik dźwigni całkowitej, informujący jak zmieni się zysk netto spółki w przypadku zmiany przychodów o jednostkę.