Due dilligence

Proces wszechstronnego badania przedsiębiorstwa lub nieruchomości, obejmujący m.in. analizę finansową i prawną, zmierzający do uzyskania dokładnego obrazu sytuacji analizowanego zagadnienia, w tym ocenę ryzyka potencjalnych inwestycji.