Dywidenda

Prawo majątkowe rozumiane jako uprawnienie do otrzymania części zysku wypracowanego w spółce w danym roku i przeznaczonego przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie do wypłaty udziałowcom/akcjonariuszom spółki w stosunku do posiadanych udziałów/akcji.