EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

Wskaźnik wykorzystywany do określenia wartości spółki, obliczany jako wartość przedsiębiorstwa podzielona przez zyski EBITDA (zyski przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji).