FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Regulacja przyjęta w 2010 r. przez Stany Zjednoczone, dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Na podstawie Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, od 1 grudnia 2015 r. Polska jest zobowiązana przekazywać informacje dotyczące rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych odpowiednim organom podatkowym w Stanach Zjednoczonych. Umowa nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i weryfikacji klientów pod kątem FATCA.