FOCF (free operating cash flows)

Wolne gotówkowe przepływy operacyjne. Jest to poziom gotówki jaki generuje firma po uwzględnieniu niezbędnych do podtrzymania działalności wydatków na kapitał trwały i kapitał obrotowy.