REIT (real estate investment trust)

Podmioty o charakterze spółek bądź funduszy, często notowane na giełdzie papierów wartościowych, pozwalające indywidualnym inwestorom na zbiorowe lokowanie środków w nieruchomości, przede wszystkim komercyjne i mieszkaniowe. Celem REIT-ów jest ich kupno, zarządzanie i sprzedaż, a głównym źródłem dochodów są czynsze z wynajmów i czerpanie korzyści ze szczególnych i korzystnych zasad opodatkowania.