Subfundusze akcyjne Copernicus FIO plasują się w pierwszej czwórce funduszy w swojej grupie porównawczej na przestrzeni ostatnich 1, 3, 6, 12 i 36M

Spadki na giełdzie, jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu, odbiły się na wynikach funduszy akcyjnych. Mimo zawirowań na GPW, Subfundusze Akcyjne Copernicus FIO zanotowały tylko nieznaczne spadki, co świadczy o właściwych decyzjach inwestycyjnych Zarządzającego.

Copernicus Spółek Wzrostowych w czerwcu zajął 3. miejsce na podium. Na przestrzeni ostatnich 6 i 12 miesięcy uplasował się na pozycji wicelidera zestawienia, a w 36 miesięcy wypracował 24,75%*, co daje mu pozycję lidera, na której utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Natomiast Copernicus Akcji zajął w czerwcu 4. miejsce w swojej grupie porównawczej z wynikiem -0,11%*, przy średniej w grupie -2,67%*. Za wyniki z ostatnich 3, 6, 12 miesięcy zajmuje 3. miejsce, a w perspektywie 36M osiągnął pozycję wicelidera zestawienia, z wynikiem 23,54%*.

Decyzja Wielkiej Brytanii o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej znalazła swoje odzwierciedlenie w znacznej przecenie na rynkach akcji. Dzień po referendum indeks WIG otworzył się 8% poniżej zamknięcia z dnia poprzedniego, a niemiecki DAX 10% niżej. Inwestorzy ewidentnie starali się kupić przecenione walory, co spowodowało, że indeksy wzrastały z niskich poziomów. Na uwagę zasługuje rynek amerykański – indeks S&P500 właściwie powrócił już do poziomów sprzed brytyjskiego referendum. Ogólnie w czerwcu polski rynek akcji kontynuował trend z poprzedniego miesiąca. Indeks WIG zniżkował około 2,4%, a WIG20 3,2%. Dużo słabiej w czerwcu wypadła giełda niemiecka – indeks DAX spadł o 5,7%. Obecnie znacznym ryzykiem dla polskiego rynku akcji są dalsze losy OFE, a także ustawa o kredytach hipotecznych w CHF. Jeśli chodzi o „ustawę frankową”, to widać, że rząd nie ma na razie dobrego pomysłu jak rozwiązać tę kwestię, dlatego naszym zdaniem problem będzie wciąż rozciągany w czasie.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracował bardzo dobry wynik na przestrzeni ostatnich 3M na poziomie 1,38%*, przy średniej w grupie referencyjnej 0,51%*, co daje mu 3. pozycję w zestawieniu. A w ciągu 12M osiągnął rezultat 5,22%*, co daje mu 4. lokatę.

„Niepewność związana z brytyjskim referendum została już rozwiana – większość głosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Wynik tego głosowania okazał się zaskakujący, szczególnie dla elit rządzących w Europie. To zupełnie nowa sytuacja, której skutki gospodarcze są trudne do oszacowania. Na razie nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach będzie przebiegało wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii oraz ile czasu potrwa. Lokalne minimum na 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa zanotowaliśmy jeszcze przed dniem referendum. Rentowności osiągały wówczas obszar 3,30%. Obecnie jesteśmy na poziomie wyraźnie poniżej 3%, co oznacza, że polskie obligacje skarbowe istotnie zyskały na wartości. Kurs złotego pokazał słabość bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku referendum, jednak w kolejnych dniach polska waluta odrabiała straty. Obecnie sytuacja polityczna związana z decyzją Brytyjczyków sugeruje raczej luźną politykę monetarną banków centralnych na świecie. Nie spodziewamy się jednak, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej dokonano jakichkolwiek zmian w poziomie stóp procentowych.” – podsumowuje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/05/2016 – 30/06/2016; 31/03/2013 – 30/06/2016; 31/12/2015 – 30/06/2016; 30/06/2015 – 30/06/2016; 30/06/2013 – 30/06/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]