Subfundusze akcyjne Copernicus FIO plasują się w pierwszej czwórce funduszy w swojej grupie porównawczej na przestrzeni ostatnich 1, 3, 6, 12 i 36M

Spadki na giełdzie, jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu, odbiły się na wynikach funduszy akcyjnych. Mimo zawirowań na GPW, Subfundusze Akcyjne Copernicus FIO zanotowały tylko nieznaczne spadki, co świadczy o właściwych decyzjach inwestycyjnych Zarządzającego.

Copernicus Spółek Wzrostowych w czerwcu zajął 3. miejsce na podium. Na przestrzeni ostatnich 6 i 12 miesięcy uplasował się na pozycji wicelidera zestawienia, a w 36 miesięcy wypracował 24,75%*, co daje mu pozycję lidera, na której utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Natomiast Copernicus Akcji zajął w czerwcu 4. miejsce w swojej grupie porównawczej z wynikiem -0,11%*, przy średniej w grupie -2,67%*. Za wyniki z ostatnich 3, 6, 12 miesięcy zajmuje 3. miejsce, a w perspektywie 36M osiągnął pozycję wicelidera zestawienia, z wynikiem 23,54%*.

Decyzja Wielkiej Brytanii o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej znalazła swoje odzwierciedlenie w znacznej przecenie na rynkach akcji. Dzień po referendum indeks WIG otworzył się 8% poniżej zamknięcia z dnia poprzedniego, a niemiecki DAX 10% niżej. Inwestorzy ewidentnie starali się kupić przecenione walory, co spowodowało, że indeksy wzrastały z niskich poziomów. Na uwagę zasługuje rynek amerykański – indeks S&P500 właściwie powrócił już do poziomów sprzed brytyjskiego referendum. Ogólnie w czerwcu polski rynek akcji kontynuował trend z poprzedniego miesiąca. Indeks WIG zniżkował około 2,4%, a WIG20 3,2%. Dużo słabiej w czerwcu wypadła giełda niemiecka – indeks DAX spadł o 5,7%. Obecnie znacznym ryzykiem dla polskiego rynku akcji są dalsze losy OFE, a także ustawa o kredytach hipotecznych w CHF. Jeśli chodzi o „ustawę frankową”, to widać, że rząd nie ma na razie dobrego pomysłu jak rozwiązać tę kwestię, dlatego naszym zdaniem problem będzie wciąż rozciągany w czasie.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracował bardzo dobry wynik na przestrzeni ostatnich 3M na poziomie 1,38%*, przy średniej w grupie referencyjnej 0,51%*, co daje mu 3. pozycję w zestawieniu. A w ciągu 12M osiągnął rezultat 5,22%*, co daje mu 4. lokatę.

„Niepewność związana z brytyjskim referendum została już rozwiana – większość głosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Wynik tego głosowania okazał się zaskakujący, szczególnie dla elit rządzących w Europie. To zupełnie nowa sytuacja, której skutki gospodarcze są trudne do oszacowania. Na razie nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach będzie przebiegało wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii oraz ile czasu potrwa. Lokalne minimum na 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa zanotowaliśmy jeszcze przed dniem referendum. Rentowności osiągały wówczas obszar 3,30%. Obecnie jesteśmy na poziomie wyraźnie poniżej 3%, co oznacza, że polskie obligacje skarbowe istotnie zyskały na wartości. Kurs złotego pokazał słabość bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku referendum, jednak w kolejnych dniach polska waluta odrabiała straty. Obecnie sytuacja polityczna związana z decyzją Brytyjczyków sugeruje raczej luźną politykę monetarną banków centralnych na świecie. Nie spodziewamy się jednak, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej dokonano jakichkolwiek zmian w poziomie stóp procentowych.” – podsumowuje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/05/2016 – 30/06/2016; 31/03/2013 – 30/06/2016; 31/12/2015 – 30/06/2016; 30/06/2015 – 30/06/2016; 30/06/2013 – 30/06/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]