Subfundusze akcyjne Copernicus w czołówce zestawienia

Subfundusze Copernicus Spółek Wzrostowych oraz Akcji odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w zestawieniu Rzeczpospolitej.

W grupie akcji polskich uniwersalnych to właśnie fundusze akcyjne z parasola Copernicus FIO zarządzane przez Jacka Wojtona znalazły się w czołówce w swojej grupie porównawczej. Dodatkowo, Subfundusz Spółek Wzrostowych wypracował najlepszy wynik za 3 miesiące (1,7%) oraz 36 miesięcy (25,2%).

W artykule, eksperci z branży polecają przede wszystkim fundusze inwestujące w małe i średnie przedsiębiorstwa, które w nadchodzących miesiącach powinny wypracowywać zadowalające stopy zwrotu.

„W dłuższym horyzoncie czasowym stawiamy na małe i średnie spółki, które mają przed sobą spory potencjał do dalszego rozwoju. Staramy się wyselekcjonować najbardziej rokujące podmioty i przeważać je w portfelach funduszy. Niemniej jednak nasze portfele są dobrze zdywersyfikowane i na końcowy rezultat wpływa również zaangażowanie w duże spółki oraz ogólnie pojęta alokacja w różne klasy aktywów. Uważamy, że sama selekcja perełek z sektora MŚP w oparciu o strategię kup i trzymaj to trochę za mało, aby utrzymywać wysokie stopy zwrotu w długim okresie. „- komentuje Kamil Krukowski, Analityk Copernicus Capital TFI S.A.

Źródło: Jan Morbiato, „Akcje zagraniczne mocno rozczarowały”, Rzeczpospolita, 2016-07-21

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]