Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie

Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie na polskim rynku akcji już trzeci miesiąc z rzędu. Nastroje inwestorów są bardzo dobre, co powinno z drugiej strony dać powód do zastanowienia, czy wyceny spółek giełdowych na tych poziomach są uzasadnione.

Subfundusz Spółek Wzrostowych zajmuje nieprzerwanie pierwsze miejsce w długim horyzoncie czasowym 60 –ciu miesięcy z wynikiem 67,7%*. Natomiast Subfundusz Akcji zajmuje trzecie miejsce. W ujęciu rocznym Subfundusze biją średnią wypracowaną w grupie akcji polskich uniwersalnych – Subfundusz Akcji o blisko 7 pp., natomiast Subfundusz Spółek Wzrostowych o 2 pp.

28_02_TABELKA_COPERNICUS_FIO

„W lutym GUS opublikował dobre dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w polskiej gospodarce.  Z kolei odczyty wzrostu PKB za IV kwartał 2016 dla państw w naszym regionie (Czechy, Węgry) wypadły sporo poniżej oczekiwań rynkowych. Przemówienie Donalda Trumpa przed Kongresem nie przyniosło żadnych nowych konkretnych informacji odnośnie zapowiadanych wcześniej reform gospodarczych. Wzrosły również oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w USA na najbliższym posiedzeniu, dlatego naszym zdaniem w najbliższym czasie można oczekiwać korekty na giełdach bądź przynajmniej konsolidacji. Indeks WIG wzrósł w lutym około 5,5%, a WIG20 około 6,5%.”– komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 6,82%*.

„Luty 2017 był okresem stabilizacji rentowności polskich papierów skarbowych w obszarze 3.80 – 3.90%. Tym samym rynek wszedł w fazę konsolidacji po styczniowych spadkach cen na polskich obligacjach długoterminowych.  Nasz rodzimy dług może być pod presją w związku z oczekiwaną podwyżką stóp procentowych w USA, a także ze względu na zwrot inwestorów w kierunku bardziej ryzykownych aktywów (hossa na rynkach akcji). Inflacja konsumenta w Polsce mierzona wskaźnikiem CPI wzrosła z 0.8% do 1.8%, co potwierdza nasze wcześniejsze oczekiwania odnośnie powrotu inflacji na dodatnie poziomy. Obecnie ceny ropy są raczej stabilne, co będzie przekładało się naszym zdaniem na powolne wygaszanie impulsu inflacyjnego. Nie spodziewamy się zmian w polskiej polityce monetarnej pomimo wyższych odczytów inflacji. Według nas, Rada Polityki Pieniężnej do zmiany nastawienia na bardziej jastrzębie potrzebuje przekonać się czy wzrost inflacji jest trwały oraz zobaczyć wyższe odczyty inflacji bazowej.”– dodaje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 28/02/2016 – 28/02/2017; 28/02/2015 – 28/02/2017; 28/02/2012 – 28/02/2017.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online. Grupa akcji polskich uniwersalnych.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]