W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja.

„Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie zanurkował. Spadek indeksu WIG w maju to 2.5%, co wynika w dużej mierze z zachowania się największych spółek. Indeks WIG20 zmniejszył swoją wartość aż o 4%. Zupełnie w innym kierunku w minionym miesiącu podążały bazowe rynki akcji. Zarówno niemiecki DAX, jak również amerykański S&P 500 wzrosły ponad 1%, przy czym minimalnie lepszą stopę zwrotu dał indeks w Niemczech. Dodatnie stopy zwrotu oferowały także akcje spółek notowanych na rynkach wschodzących, jak chociażby Turcja czy Indie. Na tym tle nasz rynek wyglądał nie najlepiej, jednak nie należy zapominać, że od początku roku WIG wzrósł sporo więcej od DAX’a czy S&P 500. Rynek turecki natomiast w tym roku prezentuje się wyjątkowo dobrze.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Copernicus FIO Spółek Wzrostowych od początku działalności wypracował wynik na poziomie 83,3%*.

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 6,9*. W grupie funduszy dłużne papiery skarbowe zajmuje 6. miejsce ze stopą zwrotu wypracowaną w ciągu 3 miesięcy.

„Nieoczekiwanie rynek polskiego długu przejęły byki. Rentowności 10-letnich obligacji podążały w maju jednostajnie w dół. Na koniec miesiąca poziom rentowności wynosił około 3.25%. Najnowszy odczyt wstępnego wskaźnika CPI dla polskiej gospodarki wypadł na poziomie 1.9%, nieco poniżej oczekiwań rynku. W maju mieliśmy do czynienia z dosyć wysoką zmiennością cen ropy naftowej –  po dużych spadkach na początku miesiąca ceny ropy rosły w oczekiwaniu na decyzję krajów OPEC. Ostatecznie przedłużenie cięć wydobycia ropy o 9 miesięcy rynek odebrał jako niezadowalające, co przełożyło się na spadek cen surowca. Rynkowi długu pomagają również informacje napływające z Ministerstwa Finansów. Deficyt budżetu państwa po kwietniu wyniósł niecały miliard złotych, co stanowi 1.5% deficytu dopuszczonego na rok 2017. Po danych za okres styczeń-kwiecień wyraźnie widać, że uszczelnianie systemu podatkowego przynosi konkretne rezultaty. Niewiadomą pozostaje dalsza polityka Europejskiego Banku Centralnego i tutaj upatrywalibyśmy największego ryzyka dla dłużnych papierów skarbowych.” – dodaje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 28/02/2017 – 31/05/2017; 31/05/2014-31/05/2017; 02/05/2011 – 31/05/2017.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]