Komentarze dzienne

Zmienność na rynku obligacji wróciła do normy

Rentowności obligacji na całym świecie, w tym także w Polsce, charakteryzowały się w pierwszej połowie marca bardzo dużą zmiennością. Dług USA, Niemiec, Włoch czy Polski zdecydowanie wtedy potaniał, co z kolei przełożyło się na silny wzrost rentowności (oprocentowanie POLGBs w pewnym momencie wzrosło do 2,3 proc.).

 

Obecnie sytuacja się ustabilizowała, czemu sprzyja polityka banków centralnych. W Stanach Zjednoczonych ogłoszono nielimitowany skup obligacji skarbowych, co zdecydowanie uspokoiło inwestorów, którzy mogą upłynnić bez większych problemów posiadane papiery i zamienić je na gotówkę. W Polsce NBP również jest już obecny na rynku, co także mogło prowadzić do spadku oprocentowania. 10-latki wróciły w stronę 1,8 proc., czyli do poziomów, przy których znajdowały się jeszcze pod koniec lutego.

 

W spadku rentowności i wzroście ceny naszego długu mogą pomagać oczekiwania odnośnie dalszych działań Rady Polityki Pieniężnej. Spoglądając na rynek stopy procentowej widzimy, że w drugim/trzecim kwartale wyceniane są łącznie obniżki o 50 p.b. z 1 proc. do 0,5 proc. dla stopy referencyjnej. Spadek stóp procentowych w Polsce, jeśli do niego dojdzie, wraz z aktywnością NBP na rynku może podnieść ceny obligacji i tym samym obniżyć oprocentowanie długu. W przypadku ogromnych potrzeb finansowych państwa jest to pożądane zjawisko.

 

Należy również odnotować fakt, że w krótkim terminie krzywa rentowności w Polsce odwróciła się. Dotyczy to papierów o zapadalności od 1 miesiąca do 5 lat. W dalszej części krzywa ma już normalny kształt, a oprocentowanie w dłuższym terminie jest na podobnych poziomach nawet jak pół roku temu. Niemniej jednak stale wzrasta wartość 5-letniego CDS, czyli ubezpieczenia od niewypłacalności kraju. Jeszcze w lutym CDS był notowany w rejonie 47,00, a obecnie jest to wartość równa prawie 62,00.

 

Spread względem niemieckich obligacji, ze względu na silny wzrost oprocentowania u naszego zachodniego sąsiada, zawęził się do 214 p.b., co jest najniższą wartością od 2015 r. Z kolei względem rentowności USA spread utrzymuje się powyżej 100 p.b., co jest wciąż najwyższym poziomem od końca 2017 r.

 

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.